Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507625532.11

  Orðaforði og lestur
  ENSK2OL05
  57
  enska
  Lestur, Menning, Málfræði, Orðaforði, Ritun, Tal
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  •Nemendur þjálfaðir í lestri ætluðum enskumælandi fólki, og vinni úr og skili á margvíslegu formi. Unnið áfram með alla færniþætti þ.e. lestur, hlustun, ritun, tal/samskipti.
  A / B+ í grunnskólaeinkunn.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins, þ.m.t. orðasamböndum og þverfaglegum orðaforða,
  • helstu hefðum um uppsetningu og skipulag ritaðs máls, s.s greinamerkjasetningu.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lestri margs konar gerða af textum og beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir því hverrar gerðar textinn er,
  • að tjá sig skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér og undirbúið,
  • að skrifa margs konar texta, formlega og óformlega, og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja án vandkvæða megininntak erinda og rökræðna, jafnvel um tiltölulega flókið efni, ef hann þekkir vel til þess
  • tileinka sér efni ritaðs texta og hagnýta á mismunandi hátt
  • lesa texta þar sem ákveðin viðhorf eða skoðanir eru kynnt, átta sig á tilgangi og afstöðu textahöfundar og bregðast við eða tjá skoðanir sínar munnlega eða skriflega um efni þeirra
  • lesa á milli línanna, átta sig á dýpri merkingu í texta,
  • geta útskýrt sjónarmið varðandi efni sem er ofarlega á baugi og rakið ólík sjónarmið með og á móti,
  • skrifa margs konar texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki fyrir sig
  • skrifa læsilega texta um sérvalið efni frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín
  Fjölbreytt námsmat