Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507626308.55

  Algebra og rúmfræði
  STÆR2AR05
  90
  stærðfræði
  algebra, rúmfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Unnið er með algebru, rúmfræði, forgangsröðun aðgerða, talnameðferð, jöfnur og jöfnuhneppi, jöfnu beinnar línu og hnitakerfi. Enn fremur er unnið með hlutfalla- og prósentureikning, vaxtaútreikning, flutninga og myndrit.
  A / B+ / B í grunnskólaeinkunn.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • forgangsröð reikniaðgerða
  • einföldun, liðun og þáttun algebrustæða
  • veldareglum
  • veldisrithætti (staðalformi tölu)
  • notkun tákna fyrir breytistærðir
  • jöfnum af fyrsta og öðru stigi og einföldum jöfnuhneppum
  • hlutfallshugtakinu, prósentum og vaxtareikningi
  • frumhugtökum rúmfræðinnar
  • frumsendum um samsíða línur og um einshyrnda þríhyrninga
  • Pyþagorasarreglu og hornaföllum í rétthyrndum þríhyrningum
  • flatarmálum grunnforma (rétthyrnings, samsíðungs, þríhyrnings , trapisu og hrings)
  • hornum við hring
  • rúmmálum grunnforma (kassa, sívalnings, pýramíða, keilu og kúlu)
  • talnalínunni og tvívíða hnitakerfinu
  • miðpunkti striks og fjarlægð milli tveggja punkta í hnitakerfi
  • gildistöflu og eiginleikum beinnar línu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota reiknireglur til þess að reikna gildi stæða
  • stytta brot og einfalda stæður með veldum og rótum
  • leysa fyrsta stigs jöfnur og jöfnuhneppi
  • setja upp og leysa verkefni er snúa að vaxtareikningi
  • nýta hlutföll einshyrnda þríhyrninga
  • nýta hornaföll í rétthyrndum þríhyrningum
  • teikna og lýsa eiginleikum lína í hnitakerfi
  • reikna fjarlægðir í hnitakerfi
  • nýta reiknivélar til fulls
  • nýta forritið GeoGebra til að teikna og skýra stærðfræðileg fyrirbæri
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
  • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta
  • beita skipulegum aðferðum við að leysa úr viðfangsefnum og þrautum til dæmis með því að setja upp jöfnur
  • takast á við stærðfræðileg verkefni með opnum og jákvæðum huga.
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  Nokkrar formlegar kannanir á önn eru grunnur að símati. Lokapróf.