Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507633982.88

  Rafmagnsfræði fyrir vélstjóra 4
  RAMV3RF05
  None
  Rafmagnsfræði
  fasvik, rafmagnsfræði riðstraums, vektormyndir
  í vinnslu
  3
  5
  Þessi áfangi fjallar um grundvallaruppbyggingu og eðli riðstraums og þau lögmál og hugtök sem þar eiga við. Nemendur öðlast þekkingu og færni við að beita vektoramyndum og útreikningi í riðstraumsrásum og öðlast þannig skilning á orsökum og áhrifum fasviks í riðstraumsrásum bæði, einfasa og þriggja fasa, ásamt því að öðlast betri skilning á raforkukerfum og geti annast rekstur þeirra.
  RAMV2SR05 STÆF2RH05.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grundvallarhugtökum riðstraumsfræðinnar
  • fasviki í riðstraumsrásum og orsökum þess
  • notkun vektora við að ákvarða stærðir í riðstraumsrásum
  • notkun hornafalla til að reikna út stærðir í vektoramyndum
  • þrískiptingu afls í riðstraumsrásum
  • aðferðum við að leiðrétta fasvik í riðstraumsrásum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • framkvæma útreikninga á einfasa riðstraumsrásum með blönduðu álagi
  • framkvæma útreikninga á þriggja fasa riðstraumsrásum með og án fasviks
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Finna orsök óeðlilegs fasviks í skipum
  • reikna út stærðir þétta sem þarf til að leiðrétt fasvik
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.