Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507824176.23

  Starfsþjálfun 3
  STAÞ3SR20(AV)
  36
  Starfsþjálfun
  starfsþjálfun í rafvirkjun
  Samþykkt af skóla
  3
  20
  AV
  Nemandi öðlist þekkingu á vali á rafbúnaði og geti annast tengingar á lág og smáspennulögnum. Nemandi geti með mælitækjum fundið bilanir í raflögnum og gert við þær. Hann læri að framfylgja kröfum viðskiptavina og geti sýnt leikni í samskiptum við þá. Nemandi geti veitt viðskiptavinum nauðsynlega ráðgjöf um val og staðsetningu rafbúnaðar bæði lágspennu og smáspennu. Nemandi á að fá þjálfun í vinnu við viðgerðir og uppsetningu á mismunandi gerðum raflagna-, öryggis- og stýrikerfa.
  Starfsþjálfun 2
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • öryggiskröfum og öryggis á vinnustað
  • vali á búnaði til nota í raflögnum
  • mikilvægi fagmannlegra vinnubragða og vandvirkni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meðhöndla og beita handverkfærum og mælitækjum sem þarf að nota við rafvirkjastörf
  • leggja og tengja raflagnir á fagmannlegan hátt
  • annast viðgerðir og bilanagreiningu lagna og búnaðar
  • lesa teikningar og áætla magntölur
  • leiðbeina viðskiptavinum með faglegum hætti
  • leita að bilunum í raflögnum og tækjum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • velja búnað og töfluskápa í allar almennar lágspennu og smáspennuraflagnir.
  • geta gert sér grein fyrir heppilegri staðsetningu rafdreifiskápa að teknu tilliti til bestu lagnaleiða
  • annast bilanaleit og viðgerðir á raflögnum og raftækjun.
  • sjá um uppsetningu lagna og búnaðar eftir raflagnateikningum
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum meistara í viðkomandi grein.