Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507884901.74

  Lífsleikni með áherslu á skólabrag og samfélag
  LÍFS1UF02(AV)
  66
  lífsleikni
  samfélag, skólabragur, umgengni og samskipti
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  AV
  Markmið áfangans er að kynna nemandanum innviði skólans, námsval, starfshætti, nám og félagslíf. Nemandinn er búinn undir þátttöku í samfélaginu með því að efla félagslega færni og siðferðiskennd. Lögð er áhersla á að efla samskipti og jákvæða lífssýn nemandans sem auðveldar honum að takast á við kröfur og ögranir daglegs lífs. Jafnframt er lögð áhersla á að gera hann meðvitaðan um þá ábyrgð sem hann hefur gagnvart sjálfum sér og skólasamfélaginu. Í áfanganum er stuðlað að styrkingu félagstengsla milli nemenda og þeir búnir undir að takast á við krefjandi nám og leggja þannig grunn að frjóu menntasamfélagi. Nemandinn eflist í að koma fram af virðingu við aðra í fjölbreyttu þjóðfélagi. Nemandinn fær tækifæri til að vinna við margvísleg viðfangsefni á fjölbreyttan og skapandi hátt. Um er að ræða verkefnabundið nám með áherslu á samvinnu og frumkvæði.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • kröfum sem gerðar eru í námi í framhaldskóla
  • þýðingu þess að lifa í samfélagi við aðra
  • framtíðarmöguleikum sínum
  • mikilvægi markmiðasetningar og leiðum að settum markmiðum
  • skólasamfélaginu, námsvali og stoðþjónustu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • bera virðingu fyrir sjálfum sér
  • sýna umburðarlyndi, samhyggð og virðingu fyrir öðrum
  • tjá sig í töluðu og rituðu máli
  • verða betur meðvitaður um sjálfan sig, áhugasvið sitt og styrkleika
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • auka færni sína í mannlegum samskiptum
  • meta eigin vinnubrögð
  • bæta ákvörðunartöku í daglegu lífi
  • taka þátt í samfélagi sem er í sífelldri þróun
  • bera ábyrgð á eigin námi
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.