Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507886489.6

  Lífsleikni með áherslu á heilbrigði og velferð
  LÍFS1HN01
  64
  lífsleikni
  Heilbrigði, forvarnir, nám, skóli
  Samþykkt af skóla
  1
  1
  AV
  Áhersla verður á andlegt, líkamlegt og félagslegt heilbrigði. Einnig samspil einstaklings, aðstæðna og umhverfis. Notast verður við atburði líðandi stundar sem umræðuefni og sögulegar staðreyndir. Megin áhersla verður á að nemandinn viðhaldi og byggi ofan á þann grunn sem hann býr nú þegar að.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtökunum heilbrigði og velferð
  • mikilvægi þess að nýta hæfileika sína
  • mikilvægi þess að borða hollt og gott
  • mikilvægi hreyfingar og hvíldar
  • hugtökunum hollusta, hvíld, hreyfing, hreinlæti, hamingja, hugrekki og kynheilbrigði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skoða og meta eigið heilbrigði og eigin velferð
  • vinna með öðrum
  • taka tillit til annarra
  • sýna samkennd
  • taka þátt í umræðum og tjá eigin skoðanir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vera meðvitaður um styrkleika sína
  • spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
  • tileinka sér jákvætt hugarfar
  • auka eigið heilbrigði og velferð
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.