Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507886823.58

  Lífsleikni með áherslu á lýðræði og mannréttindi
  LÍFS1LM01(AV)
  63
  lífsleikni
  Lýðræði og mannréttindi
  Samþykkt af skóla
  1
  1
  AV
  Áhersla er á lýðræði og mannréttindi og aðstæður og umhverfi ungs fólks skoðað í fjölbreyttu samhengi. Nemandinn er hvattur til að velta fyrir sér hugtakinu lýðræði og taka afstöðu til siðferðilegra álitamála, s.s. mannréttinda, samábyrgðar, meðvitundar og virkni borgara við að móta samfélag sitt og hafa áhrif á það.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtökunum lýðræði og mannréttindi
  • mikilvægi sjálfstæðis og sjálfsábyrgðar í lýðræðissamfélagi
  • að allir hafa hæfileika og þroskamöguleika
  • að í lýðræðisríki þurfa borgarar að búa við mannréttindi og komast að samkomulagi
  • fjölbreytileika
  • eigin tilfinningum og skoðunum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita gagnrýninni hugsun
  • virða skoðanir annarra
  • taka þátt í umræðum
  • láta skoðanir sínar í ljós
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja þá hugsun sem felst í hugtökunum lýðræði og mannréttindi
  • spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
  • átta sig á tengingu á milli réttinda og skyldna
  • átta sig á fjölbreytileika samfélagsins og mismunandi menningarheimum
  • taka þátt í lýðræðissamfélagi á virkan og ábyrgan hátt
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.