Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507888226.8

  Lífsleikni með áherslu á sjálfræði og virkni
  LÍFS1SV01
  62
  lífsleikni
  sjálfræði og virkni í samfélaginu
  Samþykkt af skóla
  1
  1
  AV
  Í áfanganum er leitast við að styrkja nemandann sem einstakling, námsmann og efla virkni hans í skólasamfélaginu. Lögð er áhersla á að styrkja samkennd nemanda, sjálfstraust og öryggiskennd hans innan og utan skóla. Unnið er með skólareglur, umgengni og námsvenjur. Unnið með mikilvægi þess að taka ábyrgð á sjálfum sér og eigin líðan og átta sig á réttindum og skyldum. Unnið með það hvað felst í því að verða sjálfráða og virkur og ábyrgur þegn í samfélaginu.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi sjálfstæðis og sjálfsábyrgðar í lýðræðissamfélagi
  • að allir hafa hæfileika og þroskamöguleika
  • mikilvægi þess að axla ábyrgð á sjálfum sér innan og utan skólasamfélagsins
  • fjölbreytileika
  • samræminu á milli réttinda og skyldna
  • eigin tilfinningum og skoðunum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita gagnrýninni hugsun
  • virða skoðanir annarra
  • skilja að öllum rétti fylgja skyldur
  • taka þátt í umræðum
  • láta skoðanir sínar í ljós
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja mikilvægi þess að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum
  • spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
  • átta sig á tengingu á milli réttinda og skyldna
  • taka þátt í lýðræðissamfélagi á virkan og ábyrgan hátt
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA