Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507901571.85

  Íslenska með áherslu á velferð
  ÍSLE1VF03(AV)
  98
  íslenska
  Læsi, velferð og bókmenntir.
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  AV
  Unnið verður með alla þætti íslenskunnar þar sem grunnþátturinn velferð verður hafður að leiðarljósi. Áhersla verður á velferð einstaklingsins í víðum skilningi og einnig verður samspil einstaklings, aðstæðna og umhverfis skoðað og rætt. Notast verður við aldursmiðaðar bókmenntir, íslenskar kvikmyndir og fjölbreytt verkefni. Megin áhersla verður á að nemendur viðhaldi og byggi ofan á þann grunn sem þeir búa nú þegar að.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi þess að nýta hæfileika sína
  • hugtakinu velferð
  • hvernig heilsa sögupersóna birtist í bókmenntum
  • hugtökum sem tengjast lýðheilsu og velferð
  • samkennd
  • mikilvægi þess að taka þátt í umræðum og tjá eigin skoðanir
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna með öðrum
  • taka tillit til annarra
  • taka þátt í umræðum og tjá eigin skoðanir
  • sýna samkennd
  • meta og greina lýðheilsu og velferð í textum eða upplýsingum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • auka eigin hæfni og velferð
  • vera meðvitaður um styrkleika sína
  • spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
  • tileinka sér jákvætt hugarfar
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.