Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507902008.9

  Íslenska með áherslu á jafnrétti í víðu samhengi
  ÍSLE1RJ03
  107
  íslenska
  bókmenntir, læsi, ritun og jafnrétti
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  AV
  Unnið verður með alla þætti íslenskunnar og grunnþátturinn jafnrétti verður hafður að leiðarljósi. Notaðar verða aldursmiðaðar bókmenntir sem gefa fjölbreytta sýn á aðstæður og umhverfi ungs fólks. Fjölbreytt verkefni nýtt í kennslunni. Jafnréttishugtakið er skoðað í þeim tilgangi að leitast við að greina aðstæður sem leiða til mismununar og forréttinda. Hugtök sem unnið verður með eru til dæmis aldur, búseta, kyn, kynhneigð, menning, trúarbrögð, lífsskoðanir, menntun, minnihlutahópar og litarháttur. Megin áhersla verður á að nemendur viðhaldi og byggi ofan á þann grunn sem þeir búa nú þegar að.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • jafnrétti í víðu samhengi
  • fjölbreytileika mannlífsins
  • hugtakinu minnihlutahópur
  • að allir hafa hæfileika og þroskamöguleika
  • mikilvægi þess að eiga valmöguleika
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • átta sig á fjölbreytileika samfélagsins og mismunandi menningarheimum
  • að beita gagnrýnni hugsun
  • virða eigin skoðanir og annarra
  • taka þátt í umræðum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja þá hugsun sem felst í hugtakinu jafnrétti
  • spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
  • átta sig á mikilvægi þess að hafa val
  • láta skoðanir sínar í ljós
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.