Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507902777.57

  Íslenska með áherslu á lýðræði og mannréttindi
  ÍSLE1ÁL03
  102
  íslenska
  læsi, lýðræði, mannréttindi og bókmenntir
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  AV
  Unnið verður með alla þætti íslenskunnar og grunnþátturinn lýðræði og mannréttindi verður hafður að leiðarljósi. Notaðar verða aldursmiðaðar bókmenntir sem gefa fjölbreytta sýn á aðstæður og umhverfi ungs fólks. Fjölbreytt verkefni verða nýtt í kennslunni. Nemendur verða hvattir til að velta fyrir sér hugtakinu lýðræði og taka afstöðu til siðferðilegra álitamála, s.s. mannréttinda, samábyrgðar, meðvitundar og virkni borgaranna til þátttöku í að móta samfélag sitt og hafa áhrif. Megin áhersla verður á að nemendur viðhaldi og byggi ofan á þann grunn sem þeir búa nú þegar að.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtökunum lýðræði og mannréttindi
  • fjölbreytileika lýðræðis og mannréttinda
  • samhenginu á milli réttinda og skyldna
  • að í lýðræðisríki eiga borgarnir að búa við mannréttindi og komast að samkomulagi
  • mikilvægi þess að eiga valmöguleika
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • átta sig á fjölbreytileika samfélagsins og mismunandi menningarheimum
  • að beita gagnrýnni hugsun
  • virða skoðanir annarra
  • taka þátt í umræðum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja þá hugsun sem felst í hugtökunum lýðræði og mannréttindi
  • spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
  • átta sig á tengingu á milli réttinda og skyldna
  • láta skoðanir sínar í ljós
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.