Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507905864.0

  Íslenska með áherslu á bókmenntir
  ÍSLE1ÁB03
  104
  íslenska
  Læsi, bókmenntir, ritun og málnotkun
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  AV
  Unnið verður með alla þætti íslenskunnar þar sem bókmenntir verða hafðar að leiðarljósi. Nemendur fá tækifæri til að nema í gegnum bókmenntir og vinna með þær á fjölbreyttan hátt. Áhersla er á að nemendur bæti orðaforða sinn í ræðu og/eða riti, efli sjálfstraust sitt og trú á eigin málfræðinotkun í máli og/eða riti. Einnig að nemendur auki les- og/eða hlustunarskilning sinn og æfist í að skilgreina hugtök sem koma fram í texta. Notast verður við umræður, ígrundun og þjálfun nemenda í að tjá skoðanir sínar í gegnum uppbyggilegar samræður. Notast verður við aldursmiðaðar bókmenntir og fjölbreytt verkefni. Megin áhersla verður á að nemendur viðhaldi og byggi ofan á þann grunn sem þeir búa nú þegar að.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • aldursmiðuðum bókmenntum
  • uppbyggingu bóka
  • mikilvægi lestrar/hlustunar sem nýtist í daglegu lífi
  • að greina innihald og söguþráð
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nýta sér og/eða tileinka sér nýjan orðaforða
  • lesa og/eða hlusta á mismunandi texta sér til gagns og gleði
  • tjá skoðanir sínar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta sér bókmenntir í daglegu lífi til gagns og/eða gleði í hvaða formi sem er, t.d. ritaðar bækur, hljóðbækur og rafbækur
  • spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
  • láta skoðanir sínar í ljós
  • að auka sjálfstraust í ræðu og/eða riti
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.