Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507906261.78

  Íslenska með áherslu á sköpun í víðu samhengi
  ÍSLE1ÁS03
  100
  íslenska
  Læsi og sköpun í víðu samhengi
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  AV
  Unnið verður með alla þætti íslenskunnar þar sem sköpun er höfð að leiðarljósi í þeim tilgangi að brjóta upp hefðbundið mynstur í íslenskukennslu með áherslu á uppgötvun, gagnrýna hugsun, umræður og ígrundun ásamt hefðbundnum kennsluaðferðum. Notast verður við aldursmiðaðar bókmenntir. Unnið með hugtök, málfræði, íslenska tónlist, lesskilning og fjölbreytt verkefni. Megin áhersla verður á að nemendur viðhaldi og byggi ofan á þann grunn sem þeir búa nú þegar að.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtakinu sköpun í víðu samhengi
  • að vinnuferlið er ekki síður mikilvægt en afraksturinn
  • að hægt er að leita leiða á fjölbreyttan hátt
  • að mismunandi skoðanir eru viðurkenndar
  • að sjónarhorn allra er jafnt mikilvægt
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • hægt er að nálgast viðfangsefni á mismunandi hátt
  • beita mismunandi aðferðum til að túlka skoðanir sínar
  • gagnrýna á uppbyggilegan hátt
  • koma skoðunum sínum á framfæri
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leita nýrra leiða og mynda sér sjálfstæðar skoðanir
  • hlustað á sjónarmið annarra af víðsýni
  • lesa í og/eða nýta sér mismunandi upplýsingar
  • tjá eigin skoðanir
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.