Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507907925.89

  Íslenska með áherslu á læsi í víðu samhengi
  ÍSLE1AL03
  108
  íslenska
  Almenn málnotkun og læsi
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  AV
  Í áfanganum er lögð áhersla á lestur og læsi í víðu samhengi, s.s. hugtök, tákn, samskiptamiðla, umhverfi og fl. vinnuferlið miðast við að efla skilning, úrvinnslu og samskipta- og umhverfislæsi í þeim tilgangi að nemendur verði virkari og hæfari þátttakendur í samfélaginu. Notast verður við aldursmiðaðar bókmenntir, íslenska tónlist og fjölbreytt verkefni. Megin áhersla verður á að nemendur viðhaldi og byggi ofan á þann grunn sem þeir búa nú þegar að.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtakinu læsi í víðu samhengi
  • mikilvægi tjáningar og skynjunar
  • ýmsum aldurs- og áhugamiðuðum hugtökum
  • mismunandi tjáskiptaleiðum
  • mikilvægi lesturs og bókmennta
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nýta sér upplýsingar á stafrænum miðlum
  • tjá sig með fjölbreyttum leiðum
  • vinna með texta sem hann hefur lesið og/eða hlustað á
  • taka þátt í umræðum
  • lesa upp og/eða tjá sig fyrir framan aðra
  • lesa og/eða hlusta á texta sér til gagns og gleði
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta sér læsi í víðu samhengi
  • hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
  • nýta sér upplýsingar sem koma fram t.d. í fjölmiðlum og netmiðlum
  • tjá eigin skoðanir
  • nýta sér ýmsa texta, s.s. bækur, fréttir, fræðigreinar og fl.
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.