Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507908703.62

  Íslenska með áherslu á tjáningu
  ÍSLE1ÁT03
  99
  íslenska
  tjáning og málskilningur
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  AV
  Megináhersla áfangans er að vinna með alla þætti íslenskunnar þar sem tjáning verður höfð að leiðarljósi. Áhersla er á að efla þekkingu, leikni og hæfni nemenda í notkun tjáskiptaleiða sem henta hverjum og einum. Farið verður í fjölbreytt viðfangsefni, s.s. umræður í litlum og/eða stórum hópum, framsagnarverkefni, hugtakaverkefni og fjölbreytt verkefni sem stuðla að því að styrkja sjálfstraust nemenda. Notast verður við fjölbreytt verkefni. Megin áhersla verður á að nemendur viðhaldi og byggi ofan á þann grunn sem þeir búa nú þegar að.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • samskiptaleið sem hentar viðkomandi
  • skoðunarfrelsi og/eða tjáningarfrelsi
  • mikilvægi þess að láta skoðanir sínar í ljós og hlusta á sjónarmið annarra
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • tjá sig fyrir framan nemendahópinn
  • virða skoðanir annarra
  • taka þátt í umræðum og tjá eigin skoðanir
  • leggja mat á eigin verkefni og/eða frammistöðu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vera meðvitaður um styrkleika sína
  • að spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
  • bera virðingu fyrir skoðunum annarra
  • virða almennar samskiptareglur
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.