Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507974793.91

  Íslenska með áherslu á lestur, framsögn og tjáningu
  ÍSLE1FT04
  103
  íslenska
  Lestur og tjáning
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  AV
  Unnið er markvisst að lestrarþjálfun af bókum, dagblöðum og tímaritum Nemendur lesa sögur, ljóð fréttir og blaðagreinar. Þjálfunin miðast við að nemendur reyni að segja skipulega frá því sem þeir lesa, greina aðalatriði og bæti framsögn. Einnig að tjá persónulegt álit sitt og hugrenningar um viðfangsefnin.
  Nemendur þurfa að ráða yfir einhverri/nokkurri lestrargetu.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mismunandi gerðum af texta
  • uppbyggingu texta í mismunandi ritunarformi
  • mikilvægi tjáningar í daglegu lífi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa sér til gagns og greina aðalatrið frá aukaatriðum
  • tjá sig munnlega um innihald texta
  • nýta sér og/eða tileinka sér nýjan orðaforða
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta sér prentmiðla til gagns og gleði
  • spyrja spurninga og ígrunda mismunandi sjónarmið af víðsýni
  • láta skoðanir sínar í ljós og rökstyðja þær
  • eflast og auka sjálfstraust sitt
  Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati alla önnina. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.