Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507975539.79

  Enska með áherslu á grunnþætti tungumálsins og bókmenntir
  ENSK1GF03
  61
  enska
  hlustun og tjáning, læsi, ritun
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  AV
  Markmið áfangans er að auka grundvallarfærni nemandans í tungumálinu og lögð sérstök áhersla á munnlega tjáningu og að nemendur tileinki sér hagnýtan orðaforða til daglegra samskipta. Farið er í stytta skáldsögu og áhersla lögð á innihald textans notast er við hlustun í yfirferð hluta lestraefnisins. Lögð eru fyrir stutt ritunarverkefni. Ritun er bæði tengd lesnu efni og áhugasviði nemanda.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • algengum orðum og orðasamböndum í rituðu og töluðu máli
  • réttri stafsetningu algengra orða sem koma fyrir í námsefni
  • almennum rauntextum og einföldum bókmenntaverkum
  • notkun hjálpargagna, svo sem notkun stafrænna orðabóka og leiðréttingaforrita
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • byggja upp og bæta orðaforða sinn með ýmsum aðferðum sem hentar hverjum og einum
  • beita grunnreglum enskrar málfræði í tali og ritun
  • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er skýrt og áheyrilega
  • skilja almenna texta og einfalda bókmenntatexta
  • nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi
  • skrifa stutta texta um málefni sem hann hefur kynnt sér
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta orðaforða sinn á skýran og skilmerkilegan hátt í tal- og ritmáli
  • tileinka sér aðalatriðin í stuttum tímarits- eða blaðagreinum
  • nýta sér upplýsingar sem koma fram í útvarpi, sjónvarpi og netmiðlum
  • taka þátt í umræðum
  • endursegja efni sem hann hefur lesið eða heyrt
  • taka þátt í umræðum um ýmisleg málefni og taka tillit til skoðana annarra
  Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati alla önnina. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.