Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507980476.54

  Heimilisfræði með áherslu á hollustu og velferð
  HEFR1HO02
  18
  Heimilisfræði
  Hollusta og velferð
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  AV
  Í áfanganum er sérstaklega litið á heilbrigði og velferð, sjálfbærni og skapandi starf. Áhersla er lögð á hollustu, fjölbreytt fæðuval, samsetningu fæðutegunda, fæðuhringinn, nýtingu, sparnað, endurvinnslu og velferð nemenda í daglegu lífi. Nemendur leysa verkefnin á sjálfstæðan hátt en einnig í samvinnu við aðra. Að auki munu verkefnin tengjast hollustu, hagkvæmni og hagnýtingu.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • að lesa úr mismunandi uppskriftum
  • mikilvægi hollrar næringar og á fjölbreyttu fæðuvali
  • mikilvægi sjálfbærni í daglegu lífi
  • fæðuhringnum og samsetningu fæðunnar
  • sjálfstæðum vinnubrögðum, samvinnu og verkaskiptingu
  • hreinlæti og frágangi við matargerð, sparnaði og sóun
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • taka til viðeigandi hráefni
  • lesa utan á umbúðir, sjá hvaða hráefni er í vörunni og úr hvaða fæðuflokkum
  • viðhafa viðeigandi hreinlæti við matargerð
  • skoða eigin neysluvenjur
  • flokka umbúðir og afganga á réttan hátt
  • nota viðeigandi búnað og hlífðarfatnað við eldhússtörf
  • breyta uppskriftum til að gera þær hollari og prófa þær
  • vinna sjálfstætt og í samvinnu við aðra nemendur
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa og nýta sér mismunandi uppskriftir og vinna eftir þeim
  • gera sér grein fyrir hvaðan hráefnið kemur, hvernig það er unnið og hvernig hægt er að nýta það á sem hagkvæman hátt með sjálfbærni í huga
  • verða meðvitaðir um hollustu þess sem þeir neyta og áhrif þess á líkamann
  • sýna hver öðrum virðingu, umburðarlyndi og vera fær um ýmis konar samvinnu
  • nýta eigin hæfileika og frumkvæði í að skapa úr mismunandi hráefni með viðeigandi áhöldum og heimilistækjum
  • skipuleggja flokkun og endurvinnslu á eigin heimili
  Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati alla önnina. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.