Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507980914.57

  Heimilisfræði með áherslu á íslenska matarmenningu og fjölbreytileika
  HEFR1ÍS02
  16
  Heimilisfræði
  íslensk matarmenning og fjölbreytileiki
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  AV
  Í áfanganum er fjallað um íslenska matarmenningu frá upphafi og fram á þennan dag. Hinar miklu breytingar skoðaðar og sérstaklega horft til fjölbreytileikans. Nemendur elda hefðbundin íslenskan mat, sérstaklega þann sem haldið hefur velli í áranna rás. Nemendur leysa verkefnin á sjálfstæðan hátt en einnig í samvinnu við aðra.
  HEFR1HO02
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi þess að þekkja til sögu matarmenningu á Íslandi
  • mikilvægi þess að þekkja til sögu matarhefðar á Íslandi
  • geymsluaðferðum matvæla gegnum tíðina
  • breytingum á áhöldum, tækjum og tólum við matargerð gegnum tíðina
  • samsetningu fæðunnar gegnum tíðina
  • mikilvægi fjölbreyttrar fæðu og áhrif hennar á líkamann
  • sjálfstæðum vinnubrögðum, samvinnu, verkaskiptingu og hreinlæti
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • þekkja gamlar uppskriftir
  • breyta gömlum uppskriftum til að gera þær hollari og prófa þær
  • þekkja mismunandi hráefni og mikilvægi þeirra
  • lesa utan á umbúðir, sjá hvaða hráefni er í vörunni og úr hvaða fæðuflokkum
  • velja viðeigandi geymslustað fyrir matvæli, bæði tilbúin og í umbúðunum
  • viðhafa viðeigandi hreinlæti við matargerð og nota viðeigandi búnað
  • vinna sjálfstætt og í samvinnu við aðra nemendur
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera sér grein fyrir mikilvægi þess að þekkja þann hluta sögu íslendinga sem snýr að matarmenningu og matarhefðum gegnum tíðna
  • gera sér grein fyrir hinum stórkostlegu breytingum sem hafa orðið á gleymslu og vinnslu matvæla
  • lesa og nýta sér mismunandi uppskriftir og vinna eftir þeim
  • gera sér grein fyrir hvaðan hráefnið kemur og hvernig það er unnið
  • verða meðvitaðir um hollustu matvæla og áhrif þeirra á líkamann
  • sýna hver öðrum virðingu, umburðarlyndi og vera fær um ýmis konar samvinnu
  • nýta eigin hæfileika og frumkvæði í að skapa úr mismunandi hráefnum
  Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati alla önnina. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.