Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507986485.94

  Fjármálalæsi með áherslu á neytendavitund
  FÉLÆ1TÚ02
  1
  Fjármálalæsi með áherslu á neytendavitund
  neytendavitund, peningar, tekjur og útgjöld, verðgildi
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  AV
  Í áfanganum er lögð áhersla á fjármálalæsi í víðu samhengi þannig að nemandinn verði læs á fjármála- og neytendaumræðu í samfélaginu. Farið verður yfir helstu persónulegu útgjöld í lífi ungs fólks, heimilisbókhald, verðútreikninga, verðsamanburð, verðgildi, verslun á neti og gildi þess að halda utan um eigin fjármál.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi réttinda og skyldna neytenda
  • mikilvægi þess að hafa yfirsýn yfir eigin útgjöld og tekjur
  • helstu fjármálahugtökum
  • einföldun fjármálum daglegs lífs
  • markaðssetningu á vörum og þjónustu m.a. í afþreyingarmiðlum
  • verðgildi peninga
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • halda utan um eigin neyslu og kostnað
  • afla sér fjármálatengdra upplýsinga sem nýtast í daglegu lífi
  • byggja upp sparnað á einfaldan og hagkvæman hátt
  • lesa auglýsingar og vera meðvitaður um áhrif markaðsvæðingar
  • færa einfalt heimilsbókhald
  • reikna gengi gjaldmiðla
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • halda utan um eingin fjármál með eða án aðstoðar
  • átta sig á tengingunni milli réttinda og skyldna
  • skilja samhengi tekna og útgjalda
  • standa við skuldbindingar sínar og forðast vanskil
  • gera verðsamanburð
  • sýna ábyrgð í fjármálum
  Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati alla önnina. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.