Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507990750.81

  Náms og starfsfræðsla með áherslu á byrjun starfsferils
  STAR1ST01(AV)
  17
  Starfsumhverfi og vinnustaðakynning
  Starfsnám á vinnustað 1
  Samþykkt af skóla
  1
  1
  AV
  Í áfanganum kynnast nemendur helstu atvinnufyrirtækjum í nærsamfélaginu og þeim möguleikum sem þau bjóða upp á með tilliti til atvinnuþátttöku. Nemendur fá kynningu á helstu reglum (skrifuðum sem óskrifuðum) sem gilda á vinnustöðum og farið verður yfir almenn samskipti á vinnustað. Nemandinn fær tækifæri til að víkka reynsluheim sinn með þvi að upplifa og kynnast margvíslegum störfum. Nemandinn undirbýr og vinnur úr starfsnámi og vettvangsheimsóknum sem hann tekur þátt í.
  Nemendur eiga að vera komnir á 5. önn
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • atvinnutækifærum og fyrirtækjum í nærsamfélaginu
  • þeim atriðum sem taka ber tillit til við starfsval
  • tilgangi starfa og mikilvægi þeirra í tengslum við önnur störf
  • eigin styrkleikum og mikilvægi góðra samskipta
  • reglum, öryggi og hollustuháttum á almennum vinnustöðum
  • fjölbreyttum starfsheitum
  • fjölbreyttum vinnustöðum
  • mikilvægi þess að fara út á vinnumarkaðinn að skóla loknum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • flokka atvinnufyrirtæki eftir eðli þeirra
  • meta eigin kunnáttu og reynslu með tilliti til starfsvals
  • bera ábyrgð á sjálfum sér og eigin gjörðum, t.d. að mæta á réttum tíma til vinnu
  • taka þátt í samræðum, bera virðingu fyrir skoðunum annarra og sýna umburðarlyndi
  • meta hættur í vinnuumhverfi
  • tengja viðgeigandi starfsheiti við vinnustaði
  • taka þátt í umræðum um ákveðin starfsheiti og sækja sér upplýsingar um ný og framandi starfsheiti
  • vinna úr vettvangsheimsóknum með ýmsu móti
  • búa til verkefnabók
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka þátt í atvinnulífinu
  • velja sér starfsvettvang
  • vera ábyrgur starfsmaður og hæfur til samvinnu
  • nýta sér hlífðarbúnað og hjálpartæki á vinnustað og forðast hættur
  • þekkja mismunandi starfsheiti og átta sig á hlutverkum sem í þeim felst
  • átta sig á mismunandi kröfum og/eða menntun sem liggja að baki ýmissa starfsheita
  • taka þátt í atvinnulífinu og gera sér grein fyrir samhengi milli atvinnugreina
  • þekkja viðeigandi hegðun í vettvangsheimsóknum og í starfsnámi
  Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati alla önnina. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.