Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507992072.05

  Starfsnám með áherslu á vinnustaðanám
  STAR1VS03(AV)
  14
  Starfsumhverfi og vinnustaðakynning
  Vinnustaðanám
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  AV
  Í þessum áfanga fær nemandinn tækifæri til að kynna sér mismunandi vinnustaði. Við val á vinnustöðum verður tekið mið af óskum nemandans. Starfsnámið verður skipulagt í samráði við vinnuveitendur og hefur kennari eða annar starfsmaður skólans umsjón með starfsnáminu. Nemandinn vinnur eftir vinnulistum sem taka mið af aðstæðum hverju sinni.
  Að hafa lokið sem svarar a.m.k. fjögurra anna námi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • fjölbreyttum vinnustöðum
  • undirstöðuþáttum þess vinnustaðar sem hann kýs að starfa á í sínu starfsnámi
  • þeim áhöldum, tækjum og tólum sem ætlast er til að viðkomandi nýti sér eða meðhöndli úti á vettvangi
  • hættum sem geta verið í starfsumhverfinu
  • atvinnutækifærum og fyrirtækjum í nærsamfélaginu
  • þeim atriðum sem taka ber tillit til við starfsval
  • tilgangi starfa og mikilvægi þeirra í tengslum við önnur störf
  • eigin styrkleikum og mikilvægi góðra samskipta
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • velja sér vinnustað út frá raunhæfum markmiðum
  • vinna sjálfstætt eða undir leiðsögn
  • fylgja fyrirmælum
  • fylgja hreinlætisreglum á vinnustað
  • fylgja samskiptareglum á vinnustað
  • koma sér til og frá vinnu á réttum tímum
  • bera ábyrgð á sjálfum sér og eigin gjörðum
  • taka þátt í samræðum, bera virðingu fyrir skoðunum annarra og sýna umburðarlyndi
  • meta hættur í vinnuumhverfi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka þátt í atvinnulífinu
  • biðja um aðstoð ef þess þarf
  • tilheyra starfsmannahópi
  • vera ábyrgur starfsmaður
  • vera hæfur til samvinnu
  • nýta sér hlífðarbúnað og hjálpartæki á vinnustað og forðast hættur
  • þekkja viðeigandi hegðun í vettvangsheimsóknum og/eða í starfsnámi
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.