Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507993041.74

  Danska með áherslu á tjáningu
  DANS1HT01
  20
  danska
  hlustun, tjáning og framburður
  Samþykkt af skóla
  1
  1
  AV
  Unnið verður með talmál dönskunnar þar sem tjáningin er höfð að leiðarljósi. Áhersla verður á að efla þekkingu, leikni og hæfni nemenda í notkun þeirra tjáskiptaleiða sem henta hverjum og einum. Hlustun, umræður, hugtakaskilningur og lestur verður nálgunin í áfanganum og notast verður við bókmenntir, kvikmyndir, tímarit og veraldarvefinn með fjölbreyttum verkefnum til að byggja ofan á þá þekkingu sem fyrir er.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • algengum orðum, orðasamböndum og stuttum setningum
  • einföldum leiðbeiningum og upplýsingum á danskri tungu
  • að tjá sig um afmörkuð efni
  • framburði í dönsku máli
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • heilsa, kynna sig, þakka fyrir sig og afsaka sig með viðeigandi orðalagi
  • tjá sig fyrir framan nemendahópinn á sinn hátt
  • mynda einfaldar setningar
  • greina heiti og einstök orð, þegar talað er á danskri tungu
  • skilja aðalatriði í einföldum samtölum, taka þátt í umræðum og tjá eigin skoðanir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • heilsa, kynna sig, þakka fyrir sig og afsaka sig með viðeigandi orðalagi
  • tjá skoðanir sínar og tilfinningar á danskri tungu
  • segja frá efni sem fjallað hefur verið um í stuttu máli
  • líkja eftir framburði á algengum orðum, orðasamböndum og stuttum setningum
  • tjá sig um þau orð og orðasambönd, t.d. sem hann hefur lært
  • mynda og svara einföldum spurningum út frá orðaforða sem tengist viðfangsefninu
  • vinna samtalsæfingar út frá fyrirmyndum sem fengist hefur verið við
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.