Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507993532.21

  Bílprófsundirbúningur - Bóklegur
  BÍLP1BÓ01
  1
  Bílprófsundirbúningur
  Mannlegur þáttur ökunáms, bíllinn og umhirða hans, umferðarmerki, umferðarreglur, umferðin og vegfarendur
  Samþykkt af skóla
  1
  1
  AV
  Áfanginn miðast við að nemendur geri sér grein fyrir þeirri ábyrgð sem fylgir því að verða góður ökumaður. Nemendur vinna með samskonar námsefni og þeir sem eru í ökunámi. Unnið verður með efnið á sem fjölbreyttastan hátt. Nemendur fylgjast með glærum, námsefni á neti, fyrirlestrum og vinna fjölbreytt verkefni út frá því.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • skyldum og réttindum ökumanna og vegfarenda almennt
  • umferðarmerkjum, umferðarreglum og umferðarlögum
  • þeirri ábyrgð sem fylgir því að vera góður ökumaður
  • hversu mikil áhrif ökumenn geta haft í umferðinni
  • ástandi bílsins og hvernig mismunandi hlutar bílsins starfa
  • umburðarlyndi, tillitssemi og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum í umferðinni
  • að akstur krefst fullrar athygli allan tímann og að ökumaður sé ávallt viðbúinn
  • almennri skyndihjálp
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • þekkja skyldur sínar og réttindi í umferðinni
  • gera sér grein fyrir þeirri miklu ábyrgð sem fylgir því að verða ökumaður
  • þekkja umferðarmerkin og hvað þau þýða hverju sinni
  • segja til um hvað umferðarreglur og umferðarlög merkja
  • meta hættur í umferðinni og hvað á að gera þegar slys verða
  • skilja leiðbeiningar frá umferðarmerkingum og merkingum lögreglunnar
  • efla sjálfsmynd sína sem athugull, umburðarlyndur og tillitsamur vegfarandi
  • þekkja merkin þegar bíllinn þarfnast einhvers viðhalds
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • verða virkur og sjálfstæður ökumaður og ábyrgur í umferðinni
  • geta uppfyllt skyldur sínar og réttindi í umferðinni
  • meta hættur í umferðinni á réttan hátt
  • bregðast við á réttan hátt komi hann á slysavettvang
  • geta nýtt sér umferðarmerki, umferðarreglur og umferðarlög
  • eiga góð samskipti við aðra í umferðinni
  • geta tekið upplýstar ákvarðanir varðandi umferðina
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.