Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507993869.6

  Náttúrulæsi 1
  NÁLÆ1UA02
  2
  Náttúrulæsi
  Umhverfi, auðlindir, nýting, umgengni
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  AV
  Í áfanganum er lögð áherlsa á að nemendur auki þekkingu og skilning á umhverfi sínu og áhrifum mannsins á náttúruna og sjálfbærni í nútíma þjóðfélagi. Að nemendur þjálfist í að nota upplýsingar á gagnrýninn hátt. Nemendur kynnist grunnþáttum og hugtökum náttúruvísindagreina og hvernig þær tengjast daglegu lífi. Þeir þroski með sér vitund á landnýtingu, nýtingu sjávar og umhverfisvænni orkuöflun. Nemendur geri sér grein fyrir mikilvægi auðlinda og umgangist þær af virðingu.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • nánasta umhverfi sínu
  • áhrifum mannsins á náttúruna
  • helstu hugtökum náttúruvísinda
  • mikilvægi sjálfbærni í samfélagi sínu
  • auðlindanýtingu og umhverfisvænni orkuöflun
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • afla sér upplýsinga um umhverfi sitt
  • meta upplýsingar á gagnrýninn hátt
  • nota hugtök náttúruvísinda í daglegu lífi
  • miðla upplýsingum og skoðunum í ræðu og riti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • miðla hæfni sinni á skapandi hátt
  • bera virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra
  • sýna jákvæða og uppbyggilega félags- og samskiptahæfni
  • vera virkur og ábyrgur þátttakandi í lýðræðissamfélagi
  • vera meðvitaður um margvíslegar auðlindir náttúrunnar og geta tekið afstöðu til skynsamlegrar nýtingar þeirra
  • skilja hvernig vistkerfi jarðar setur manninum takmarkanir
  • metið gildi upplýsinga um umhverfi og náttúru á gagnrýninn hátt
  • sýna skilning og virðingu á umhverfi sínu og náttúru
  • geta tjáð sig í ræðu og riti á skýrann hátt
  • geta nýtt sér margvíslega tækni í þekkingarleit
  • þekkja stöðu Íslands í umhverfismálum
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.