Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507997424.63

  Samfélagsfræði - þjóðfélagsfræði
  FÉLA1ÞJ02
  19
  félagsfræði
  Þjóðfélagsfræði
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  AV
  Unnið verður með mikilvægi þess að nemendur verðir virkir þátttakendur í lýðræðislegu samfélagi í samræmi við réttindi sín, skyldur og ábyrgð. Lögð áhersla á að nemendur geri sér grein fyrir sérkennum íslensks samfélags, heimabyggðar sinnar jafnt sem þjóðfélagsins í heild og hvað það er að vera hluti af alheimssamfélaginu.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • um mikilvægi þess að vera virkur þátttakandi í lýðræðislegu samfélagi
  • þekki uppbyggingu á lýðræði
  • á skyldum sínum og ábyrgð
  • mannréttindum og jafnrétti
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • mynda sér skoðanir
  • taka þátt í samræðum, færa rök fyrir máli sínu og virða skoðanir annarra
  • setja sig í spor annarra
  • nýta sér margvíslega tækni í þekkingarleit
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta átt jákvæð og uppbyggileg samskipti við annað fólk
  • að bera virðingu fyrir lífsgildum, mannréttindum og jafnréttindi
  • tekur ábyrga afstöðu til eigin velferðar
  • geta verið virkur og ábyrgur borgari í nær og fjær samfélagi
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.