Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507997795.77

  Samfélagsfræði - Ísland
  FÉLA1ÍS02
  18
  félagsfræði
  íslenskt samfélag
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  AV
  Kynning á íslensku samfélagi í víðu samhengi s.s. sögu lands og þjóðar, uppbygging þjóðfélagsins og stöðu landsins í alþjóðasamfélaginu.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • nærumhverfi sínu
  • íslenskri menningu og samfélagi
  • samfélagslegum gildum, siðgæði, mannréttindum og jafnrétti
  • hvernig íslenskt umhverfi tengist öðrum þjóðum í alþjóðlegu samhengi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leita sér upplýsinga
  • taka þátt í samræðum og tjá skoðanir sínar
  • virða skoðanir annarra
  • umgangast umhverfi sitt af virðingu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • auka trú á eigin getu
  • bera virðingu fyrir mannréttindum og jafnrétti
  • tengja þekkingu sína við daglegt líf
  • vera virkur og ábyrgur þjóðfélagsþegn
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.