Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507998669.65

  Saga með áherslu á menningar og samfélagssögu Íslands
  SAGA1ÝM03
  23
  saga
  Ýmislegt úr mannkynssögunni og sögu Íslands
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  AV
  Áfanginn miðar að því að nemendur fræðist um hvernig ýmislegt í menningunni og samfélaginu hefur þróast og breyst á sl. 50 árum. Fjallað verður um ýmsa atburði og staði, sögufrægar persónur, breytta lífshætti, tækniframfarir og aukna þekkingu á ýmsum sviðum.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þróun og breytingum samfara aukinni menntun
  • þróun og breytingum samfara aukinni tækni
  • ýmsum atburðum sem gerst hafa og hafa haft áhrif á land og þjóð
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nýta sér bókasöfn og tækni í upplýsingaleit
  • tjáð skoðanir sínar, hlusta á og ígrunda skoðanir annarra
  • eiga jákvæð samskipti og samstarf við aðra
  • nýta sér fjölbreyttari orðaforða
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tileinka sér jákvætt hugarfar og víðsýni
  • auka trú á eigin getu
  • tengja þekkingu sína við daglegt líf
  • bera virðingu fyrir mismunandi lífsgildum, mannréttindum og jafnrétti
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.