Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1508164028.1

  Danska 1 á framhaldsskólabraut
  DANS1FS05(FB)
  17
  danska
  0 á grunnskólaprófi, fyrir nemendur, sem fá undir 5
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  FB
  Þetta er grunnáfangi 1 í dönsku. Farið er í einfaldan orðaforða til að byrja með. Nemendur læra nýjan og einfaldan orðaforða. Nemendur læra eða rifja upp helstu málfræðireglur nafnorða, sagnorða og lýsingarorða. Færniþættirnir fjórir; hlustun, lestur, ritun og tal, eru þjálfaðir með því t.d. að lesa létta texta, hlusta á danskt efni á netinu, skrifa stutt ritunarverkefni og segja frá áhugamálum sínum. Efni áfangans er í samræmi við A1 í sjálfsmatsramma Evrópsku tungumálamöppunnar.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins
  • grunnreglum í danskri málfræði
  • hvernig netorðabækur nýtast honum í námi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja innihald talaðs mál um kunnugleg efni þegar talað er skýrt og áheyrilega
  • lesa einfalda texta á eigin áhugasviði eða texta um kunnugleg efni
  • segja frá efni sem hann hefur undirbúið, þekkir eða hefur áhuga á og notast við hjálpargögn
  • skrifa stuttan texta um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á
  • fara eftir grundvallarreglum sem gilda um ritað mál
  • nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fylgjast með sjónvarpsþáttum ef efnið er áhugavert
  • tileinka sér aðalatriðin í stuttum tímarits- eða blaðagreinum
  • tjá sig munnlega um efni sem honum finnst áhugavert og hefur undirbúið sig fyrir
  • skrifa um hugðarefni sín og áhugamál