Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1508327015.91

  Stærðfræði fyrir matvæla- og veitingagreinar
  STÆR2SM05
  82
  stærðfræði
  Hagnýt stærðfræði fyrir nemendur í matvæla- og veitingagreina
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Áfanginn er ætlaður nemendum í matvæla- og veitingagreinum. Helstu efnisþættir eru algebra, hlutföll, prósentur, mælieiningar, fjármálalæsi, stækkun og minnkun uppskrifta og fleira tengt faggrein.
  Stærfræði af 1. þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • undirstöðureglum algebrunnar
  • hlutföllum, prósentum og vöxtum
  • fjármálum er tengjast rekstri
  • framlegð
  • rýrnun
  • mælieiningum
  • stækkun og smækkun uppskrifta
  • verkefnum tengt faggrein
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita töflureikni við úrlausn stærðfræðilegra verkefna
  • beita töflureikni við myndræna framsetningu verkefna
  • leysa jöfnur á margvíslegan máta
  • vinna með hlutföll, prósentur og vexti
  • útbúa launaseðla
  • reikna inn- og útskatt (vsk)
  • vinna með mælieiningar
  • stækka og minnka uppskriftir
  • reikna út rýrnun
  • reikna út framlegð og kostnað
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • flokka og nýta sér upplýsingar á gagnrýnan hátt
  • beita skipulögðum aðferðum við lausn verkefna
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  • meta hvort upplýsingar eru réttar og áreiðanlegar
  • skiptast á skoðunum við aðra um leiðina að lausninni
  • vera virkur og ábyrgur borgari í umhverfi sínu og náttúru
  • átta sig á fjárhagslegum afleiðingum ákvarðana sinna
  Verkefnavinna og próf