Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1508425483.73

  Spænska 4
  SPÆN2DD05
  9
  spænska
  Spænska 4
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Haldið verður áfram þaðan sem frá var horfið í áfanganum á undan. Lokið verður yfirferð allra helstu grundvallaratriða spænskrar málfræði. Nemendur verða áfram æfðir í hlustun og ritun og meiri áhersla verður lögð á lesskilning. Nemendur munu rita texta sem tengjast efni áfangans. Við námið er notast við glærur, myndskeið, talað mál og tónlist, Internetið, samvinnuverkefni, gagnvirkar æfingar ásamt munnlegum, skriflegum og gagnvirkum könnunum.
  Spæn1SC05 eða fimmtán einingar á fyrsta þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum áfangans
  • helstu grundvallarþáttum í uppbyggingu málkerfisins
  • ýmsum almennum aðstæðum í daglegu lífi, menningu og siðum á Spáni og í Rómönsku Ameríku og í öðrum spænskumælandi löndum
  • útbreiðslu spænskunnar ásamt ólíkum venjum, siðum, staðháttum og menningu spænskumælandi landa
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni og greina aðalatriði í fjöl- og myndmiðlum þegar fjallað er um afmörkuð málefni
  • lesa margskonar gerðir texta og vinna úr þeim á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni
  • taka þátt í og tjá sig í samræðum um fyrirfram ákveðið efni sem hann hefur þekkingu og áhuga á
  • skrifa styttri samfellda texta um efni sem hann þekkir, draga ályktanir og tjá eigin skoðanir og nota viðeigandi málfar
  • nota upplýsingatækni og hjálpargögn
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fjalla á nokkuð ítarlegan hátt, munnlega og skriflega um efni sem hann þekkir
  • eiga frumkvæði í samræðum og geta tekið þátt í skoðanaskiptum í málefnum sem hann þekkir
  • meta eigið vinnuframlag og annarra
  • miðla eigin þekkingu, skoðunum og tilfinningum sem og persónulegri reynslu
  • skrifa samantekt byggða á tilteknu efni, s.s. kvikmynd eða blaðagrein
  • skilja daglegt mál svo framarlega sem það tengist efni sem nemandinn þekkir
  Leitast er við að hafa námsmat sem fjölbreyttast til þess að sýna rétta mynd af þekkingu, leikni og hæfni nemenda. Leiðsagnarmat/Símat