Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1508493503.97

  Hagnýt og almenn stærðfræði daglegs lífs fyrir framhaldsskólabraut
  STÆR1HA05
  90
  stærðfræði
  hagnýt stærðfræði daglegs lífs
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  FB
  Í áfanganum tileinka nemendur sér helstu undirstöðuþætti almennrar stærðfræði og öðlast um leið sjálfstraust og hugrekki til að glíma við margvísleg reikningsdæmi. Helstu þættir hagnýtrar stærðfræði eru í brennidepli, s.s. samlagning, frádráttur, margföldun og deiling, brot, verðútreikningar, prósentur o.fl.
  Engar. Áfanginn er ætlaður nemendum sem ekki hafa lokið tilskildum árangri á grunnskólaprófi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • tölum almennt og helstu talnareikningum
  • brotum og prósentum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota helstu stærðfræðitákn
  • beita brota- og prósentureikningi í einföldum dæmum
  • reikna í huganum
  • nota vasareikni
  • vinna markvisst að þrautalausnum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar snyrtilega og skipulega og útskýra þær fyrir öðrum ...sem er metið með... yfirferð kennara á vinnubók og verkefnum
  • greina og hagnýta sér stærðfræðilegar upplýsingar, t.d. í fjölmiðlum og fjármálum, og leggja raunsætt mat á þær sem er metið meðt.d. stuttri kynningu eða verkefni, myndrænu, munnlegu eða skriflegu
  • nýta sér möguleika stærðfræði í almennri menntun og menningu ...sem er metið með... t.d. vinnubók nemanda og þátttöku í umræðum og lausnaleit í kennslustundum
  Námsmatið felst í símati jafnt og þétt yfir önnina. Allir nemendur byrja með einkunnuna 10 og reyna að halda því með að skila öllu, reikna af kappi og taka virkan þátt í verkefnum. Reiknað er í kennslustundum og safnað saman í vinnubók sem kennari fer yfir og metur. Nokkur stór verkefni unnin, ýmist einstaklingslega eða í hópi. Frammistaða á nokkrum stuttum prófum fléttast einnig inn í námsmatið.