Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1508687125.33

  Skapandi tómstundir
  TÓMS1ST02
  2
  tómstundir
  endurnýting og dægradvöl, Ýmiskonar skapandi handverk
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  AV
  Áfanginn er einstaklingsmiðaður og miðar að því að nemandinn öðlist leikni í margvíslegri listsköpun sem nýtist honum í leik og starfi. Markmiðið er að nemendur kynnist fjölbreyttum aðferðum sem notaðar eru við ýmiskonar handverk, endurnýtingu og fl. og að þeir læri að leita fanga í ýmsum hugmyndabönkum s.s. í blöðum, bókum og á veraldarvefnum. Lögð verður áhersla á frumkvæði, skapandi hugsun og sjálfstæði í vinnubrögðum.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mismunandi skapandi aðferðum við sköpun og dægradvöl
  • mismunandi áhöldum og efnivið
  • hvar á að leita að hugmyndum og leiðbeiningum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota viðeignadi áhöld
  • vinna verk með fjölbreyttum aðferðum
  • vinna verk úr fjölbreyttum efnum
  • afla og útfæra hugmyndir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • takast sjálfstætt á við skapandi verkefni
  • nýta tómstundir sér til gagns og ánægju
  • nýta og tengja þekkingu sína við daglegt líf
  • sækja sér viðbótar þekkingu t.d. stök námskeið
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.