Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1508754076.67

  Lífsleikni 2 á framhaldsskólabraut
  LÍFS1JS01(FB)
  68
  lífsleikni
  Jákvæð sjálfsmynd, samvinna og samskipti
  Samþykkt af skóla
  1
  1
  FB
  Áfanginn er ætlaður nemendum á annarri önn á framhaldskólabraut. Markmið áfangans er að vekja nemendur til vitundar um að þeir beri sjálfir ábyrgð á námi sínu. Áhersla er lögð á að hver og einn átti sig á eigin vinnulagi, styrkleikum og veikleikum í námi og hvernig megi bæta árangur. Áhersla er á hópefli, æfingar og verkefni til að efla einstaklingana og samskipti í bekk.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • utanumhaldi á eigin námsferli
  • mögulegum námsleiðum innan skólans
  • vali og samsetningu eigin náms
  • mikilvægi þess að stunda námið af samviskusemi
  • mikilvægi þess að sækja skólann af samviskusemi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skipuleggja eigin námsferil
  • halda utanum eigið nám
  • gera áætlanir varðandi námið
  • bregðast við ef eitthvað fer öðru vísi í náminu en ætlað er
  • leita aðstoðar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • velja nám við hæfi
  • taka nýjar ákvarðanir og breyta um stefnu ef svo ber undir
  • ganga vel um eigur skólans og fara að reglum
  Námsmat er nánar tilgreint á kennsluáætlun en áfanginn er símatsáfangi.