Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1508773473.64

  Heilbrigðisfræði með áherslu á heilbrigðan lífstíl
  HBFR1HL01(AV)
  20
  heilbrigðisfræði
  Heilbrigt líf
  Samþykkt af skóla
  1
  1
  AV
  Lögð er áhersla á að nemandinn öðlist grunnþekkingu í heilbrigðisfræði með áherslu á hvað felst í heilbrigðum lífstíl. Fjallað verður um hugtakið heilbrigði og áhrif lifnaðarhátta á eigið heilsufar. Nemandinn fær fræðslu um nauðsyn hreinlætis, umhirðu um eigin líkama, mikilvægi hollustu og hvernig greina eigi á milli hollra og óhollra lífshátta.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • persónulegu hreinlæti og mikilvægi þess í daglegu lífi
  • áhrifum hreinlætis á líðan
  • hvað felst í því að taka ábyrgð á eigin hreinlæti og snyrtimennsku
  • áhrifum lifnaðarhátta á líðan
  • mikilvægi hollra lífshátta og hreyfingar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • fara eftir ráðleggingum í hollum lífsháttum, fæðuvali og hreyfingu
  • stunda ábyrga lífshætti
  • þekkja helstu þætti er varða persónulegt heilbrigði
  • þekkja og greina hollar lífsvenjur og næringu
  • þekkja eigin líkama og taka mark á skilaboðum frá honum
  • sinna eigin hreinlæti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • bera ábyrgð á eigin lífi
  • viðhafa persónulegt hreinlæti
  • viðhalda almennri vellíðan
  • viðhalda og bæta eigin heilsu
  • stunda heilbrigt líferni
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.