Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1508855998.89

  Stærðfræði 2 á framhaldsskólabraut
  STÆR1HS05(FB)
  91
  stærðfræði
  hagnýt, stærðfræði
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  FB
  Grunnáfanga í stærðfræði er ætlað að undirbúa nemendur fyrir áframhaldandi nám á 2. þrepi. Áhersla er lögð á vönduð vinnubrögð og nákvæmni í framsetningu og lausnum verkefna. Helstu efnisþættir eru: Tölur og talnareikningur, stæður og jöfnur, hlutföll og prósentur og rúmfræði. Við lok áfanga á nemandi að hafa öðlast færni í að vinna með ofangreina efnisþætti og kunna að beita vasareikni og tölvu við úrlausn þeirra.
  STÆR1HA05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • forgangsröð aðgerða, einfaldri þáttun og einföldum jöfnureikningum
  • brotum, prósentu-, hlutfalla- og vaxtareikningi
  • notkun tákna sem staðgengla talna
  • metrakerfi
  • flatar- og rúmmálsreikningi
  • hornum og hyrningum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita forgangsröð aðgerða og nákvæmni í námundun talna
  • vinna með almenn brot, prósentu-, hlutfalla og vaxtareikningi
  • vinna með stæður og leysa jöfnur
  • reikna flatarmál og rúmmál algengra hluta
  • vinna með horn og hyrninga
  • nota vasareikna og algeng tölvuforrit
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum um þær við aðra og útskýra hugmyndir og verk í mæltu máli og myndrænt
  • átta sig á og skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu
  • beita skipulegum aðferðum við lausnir þrauta og útskýra aðferðir sínar
  • meta hvort upplýsingar eru réttar og/eða áreiðanlegar
  • beita gagnrýnni og skapandi hugsun og sýna áræði, frumkvæði, innsæi og frumleika við lausn verkefna
  • geta sett hversdagsleg verkefni í stærðfræðilegan búning
  Símat