Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1508857666.63

  Íslenska 2 á framhaldsskólabraut
  ÍSLE1GR05
  114
  íslenska
  grunnur
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  FB
  Í þessum áfanga er lögð áhersla á læsi, ritun, tjáningu, sköpun og málnotkun. Nemendur hvattir til að lesa sér til ánægju og sjálfstraust þeirra eflt. Lögð er áhersla á lesefni sem vekur áhuga og annað efni svo sem kvikmyndir, sjónvarpsþætti auk teiknmynda og myndasagna. Nemendur þjálfist í ritun texta af ýmsu tagi og æfi sig í notkun hjálpargagna við ritun. Frumkvæði, ábyrgð og sjástæð vinnubrögð höfð að leiðarljósi.
  ÍSLE1ML05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu reglum sem nýtast í tal og ritmáli
  • orðaforða umfram það sem tíðkast í talmáli
  • mismunandi lestraraðferðum
  • nokkrum tegundum bókmennta og nytjatexta
  • ýmiss konar hjálpargögnum og ganglegum heimasíðum um mál og málnotkun
  • helstu hugtökum sem nýtast við umfjöllun um bókmenntir og aðrar listgreinar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • að skrifa fjölbreyttan texta í samfelldu máli með skýrri framsetningu
  • notkun viðeigandi hjálpargagna við frágang ritsmíða
  • blæbrigðaríku og viðeigandi máli í ræðu og riti
  • að draga saman aðalatriði úr ýmsu efni og leita sér upplýsinga og nýta sér þær til gangs
  • að taka saman og flytja stuttar endursagnir, lýsingar og kynningar á afmörkuðu efni
  • að lesa sér til gangs og gamans
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • semja stutta texta með viðeigandi málfari
  • bæta einföldum blæbrigðum í málnotkun til að forðast einhæfni og endurtekningar
  • halda uppi samræðum og rökstyðja eigin skoðanir á málefnalegan hátt
  • túlka og tjá sig um mismunandi efni
  • auka og styrkja eigin orðaforða og málhæfni t.d. með því að nýta sér hjálpargögn
  • vinna að skapandi verkefnum í tengslum við námsefnið
  Símat