Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1508863610.73

  Hagnýt íslenska
  ÍSLE3HÍ04
  None
  íslenska
  Hagnýt íslenska
  í vinnslu
  3
  4
  Nemendur þjálfist í ritun íslensks máls og sjálfstæðri beitingu málsins við að útskýra með eigin orðum inntak og hugmyndir úr erlendum textum. Nemendur takast á við sem flest málsnið, bæði fræðileg, skáldleg og fréttatexta. Ennremur fá nemendur tækifæri til að takast á við þýðingar á kvikmyndum og sjónvarpsefni. Áhersla er lögð á íslenskun erlendra texta, skýra og markvissa framsetningu efnis. Fjallað verður um kosti og galla þýðingarforrita á borð við Google Translate. Einnig verður stuttlega fjallað um þýðingarfræði, en áfanginn er fyrst og fremst verklegur.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mismunandi málsniðum, s.s. fræðilegu og skáldlegu
  • mismunandi nálgunum við þýðingar mismunandi málsniða
  • kostum og göllum þýðingarforrita, s.s. Google Translate
  • fjölbreyttum starfsvettvangi íslenskra þýðenda
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • átta sig á megininntaki erlendra texta og koma því til skila á íslensku með markvissum hætti
  • nýta orðavefi og þýðingarvélar við þýðingar
  • þýða fjölbreytta, erlenda texta á vandaða íslensku
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera greinarmun á málsniðum og mismunandi kröfum sem þau gera til efnistaka við þýðingar ...sem er metið með... skriflegum verkefnum og gagnvirkum prófum
  • afla sér nauðsynlegra gagna, tækja og tóla sem þýðendur beita við vinnu sína ...sem er metið með... skriflegum verkefnum og gagnvirkum prófum
  • vinna sjálfstætt, með þeirri aðstoð sem við á, að þýðingum á erlendum fréttum, fræðilegum textum, skjátextum og skáldskap ...sem er metið með... skriflegum verkefnum og gagnvirkum prófum
  • forðast s.k. „þýðlensku“ (e. “translationese”) í íslensku máli ...sem er metið með... skriflegum verkefnum og gagnvirkum prófum
  • skrifa vandaða íslensku ...sem er metið með... skriflegum verkefnum
  Fyrst og fremst byggt á verkefnum sem unnin eru í viku hverri.