Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1509103059.24

  Starfsþjálfun í rafeindavirkjun 1
  STAÞ2RV20
  28
  Starfsþjálfun
  starfsþjálfun rafeindavirkja
  Samþykkt af skóla
  2
  20
  AV
  Nemanda eru kynntar öryggiskröfur á vinnustað og mikilvægt er að hann skilji mikilvægi þeirra. Honum skal gerð grein fyrir þeim hættum sem geta verið samfara vinnu við rafmagn. Nemandi öðlist reynslu í viðgerðum og viðhaldi á ýmiskonar rafeindabúnaði. Nemandi fá þjálfun í góðum frágangi og fagmannlegum vinnubrögðum. Nemandi nái tökum á og skilji virkni þeirra rása og tækja sem hann vinnur við og geti bilanagreint, skipt um íhluti og gert við. Nemandi fær þjálfun í teikningalestri og að rekja signalleiðir og beitingu mælitækja við bilanaleit og stillingu á rafeindabúnaði og þjálfist í notkun helstu handverkfæra þar að lútandi.
  Nemandi skal hafa lokið 2 önnum (60 einingum) í rafvirkjun
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi góðs frágangs á rafeindabúnaði út frá notkunarsviðum
  • mikilvægi þols búnaðar gagnvart ytri aðstæðum
  • teikningum og teiknistöðlum í rafeindateikningum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • mæla og bilanagreina rafeindabúnað
  • gera við og ganga frá rafeindabúnaði
  • teikna og leiðrétta teikningar eftir þörfum
  • finna íhluti út frá samanburðartöflum til útskiptingar á biluðum íhlutum
  • starfa sjálfstætt og vinna með fagfólki
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • bilanagreina og lagfæra rafeinda og rafmagnsbúnað af ýmsu tagi í samvinnu við meistara
  • gera við einfaldar rafeindarásir og skipta út íhlutum
  • vinna sjálfstætt og áætla tíma verkefna
  Námsmat er höndum viðkomandi meistara.