Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1509119247.45

  Eðlisvísindi, byrjunaráfangi
  EVÍS1GR05(MA)
  1
  Eðlisvísindi
  Eðlisvísindi, byrjunaráfangi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  MA
  Helstu markmið áfangans eru að nemendur kynnist fyrirbærum sem eðlis- og efnafræðin fást við, lögmálum sem þau hlíta og geti yfirfært þekkingu sína á þessum greinum á umhverfi sitt og umhverfisþætti. Einnig að þjálfa nemendur í vinnubrögðum sem einkenna vísindalegar rannsóknir. 
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • vísindum og vísindagreinum
  • hraða, hröðun, krafti og massa, orku, þrýstingi, vinnu og afli
  • orkubúskap jarðar
  • orkuframleiðslu
  • orkubylgjum og rafsegulrófinu
  • hamskiptum og hamskiptaorku
  • umhverfisáhrifum og loftslagsbreytingum
  • helstu frumefnum og efnasamböndum
  • lotukerfinu og þeim hugtökum sem tengjast því
  • efnahvörfum og efnatengjum
  • sýrustigi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota einingakerfið
  • nota forskeyti
  • nota einfaldar formúlur og leysa úr þeim
  • fara eftir fyrirmælum við gerð tilrauna
  • nota lotukerfið
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta unnið með mælieiningar og notað forskeyti
  • leysa einföld eðlisfræðidæmi tengd hreyfingu og krafti
  • teiknað einfalda mynd af atómi og geta raðað öreindum á rétta staði
  • stilla efnajöfnur
  • geta yfirfært þekkingu sína á daglegt líf
  Áfanganum er skipt í tvær lotur, eðlis- og efnafræðilotu. Námsmatið er í formi símats þar sem nemendur skila vinnubók, gera tilraunir og taka hlutapróf. Nánari lýsingu á námsmati er að finna í námsáætlun áfangans.