Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1509555460.19

  Rafmagnsfræði 6
  RAMV3RD05(fv)
  10
  Rafmagnsfræði
  dreifikerfi, raforkuframleiðsla
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  FV
  Í þessum áfanga er fjallað um skipulag raforkukerfa, þ.e. framleiðslu, flutning og dreifingu og fjallað um uppbyggingu mismunandi raforkudreifikerfa m.a. með tilliti til öryggisráðstafana. Farið er í uppbyggingu helstu lágspennudreifikerfa hér á landi og gerð jafngildismynd af hverjum flokki. Farið er yfir vektormyndir lágspennudreifikerfa og merkingar slíkra kerfa samkvæmt stöðlum (CENELEC). Fjallað er um spennufall og afltap í lágspennudreifikerfum og helsta varnarbúnað og virkni hans. Einnig er fjallað um mismunandi álag í fjölfasakerfum, mikilvægi álagsjöfnunar og áhrif mismunandi álags í fjölfasa lágspennudreifikerfum. Þá er gerð grein fyrir áhrifum jarðskautsviðnáms og hringrásarviðnáms á bilunarstrauma í neysluveitum. Fjallað er um háspennukerfið, helstu útreikninga og öryggiskröfur.
  RAMV3RR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • framleiðslu, flutning og dreifingu á raforku í mismunandi þrífasa lágspennukerfum
  • varnar- og öryggisbúnaði í þessum kerfum
  • nauðsyn jarðtenginga og spennujöfnunar í veitukerfum
  • viðbrögðum við mismunandi álagi í kerfunum
  • háspennukerfinu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • reikna strauma, spennur, afl og fasvik í mismunandi veitukerfum við mismunandi álag
  • teikna tengi- og vektoramyndir af mismunandi veitukerfum og álagi þeirra
  • leysa flóknari verkefni með ójafnlægu álagi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leiðbeina um val á réttum búnað eftir aðstæðum í viðkomandi raforkukerfi
  • velja réttar lausnir við uppsetningu á mismunandi álagi í mismunandi veitukerfum
  • skipuleggja aðgerðir við lausn á ójafnlægu álagi og lagfæringum á fasviki álags
  Námsmat er útfært í námsáætlun í samræmi við skólanámskrá.