Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1509613278.71

  Rennismíði 1 grunnur
  RENN1GR04
  3
  Rennismíði
  Rennismíði-grunnáfangi
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  Kennt er á hefðbundinn rennibekk, fræsivél og borvél. Kennslan er einstaklingsmiðuð og eru öryggismál veigamikill þáttur námsins. Samhliða verklegri kennslu er bókleg kennsla. Námið byggir á verkefnalausnum, verk- og bóklegum.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • öryggismálum og umhirðu spóntökuvéla.
  • mismunandi hlutum spóntökuvélanna, tilgangi þeirra og möguleikum.
  • stillimöguleika rennibekkjarins við mismunandi verkþætti.
  • helstu uppspenniaðferðum í rennibekk og fræsara.
  • muninum á mismunandi gerðum rennistáls og í hvaða tilgangi þau eru notuð.
  • mikilvægi þess að gæta ávallt fyllsta öryggis þegar unnið er með spóntökuvélar.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leysa einföld verkefni í rennibekk innan 0,1 mm málvika.
  • skrúfuskera með tappa og bakka í rennibekk.
  • skrúfuskera öxul með skrúfuskurðarstáli.
  • fræsa mismunandi kanta á öxul ásamt því að fræsa kílspori.
  • sinna umhirðu rennibekks og fræsivélar á fullnægjandi hátt.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gæta ávallt fyllsta öryggis þegar unnið er við spóntökuvélar.
  • reikna út snúnings- og skurðhraða samkvæmt töflum.
  • finna réttan skurð- og snúningshraða og velja rétt verkfæri við lausn mismunandi verkefna.
  • leita ráða hjá reyndum mönnum þegar það á við.
  • gera stutta greinargerð um verkefni sem unnin eru þar sem fram koma upplýsingar um efnistök, véla- og verkfæraval, framvindu verks og vinnslutíma.
  Námsmat er útfært í námsáætlun í samræmi við skólanámskrá.