Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1509647962.03

  Byggingartækni - steypumannvirki
  BYGG2ST05
  4
  Byggingatækni
  Steypumannvirki
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er fjallað um framkvæmdir steinsteyptra húsabygginga og mannvirkja. Byrjað er að gera grein fyrir afsetningu húsa. Kerfismót kynnt, Reglur og staðlar eru kynntir. Mælingar á byggingastað. Ákvæði byggingareglugerðar þar sem fjallað er um ferli frá hugmynd að húsi til fullbúins húss. Kynnt eru hugtök um krafta og álag sem hafa áhrif á mannvirki.
  Hafa lokið faggreinum á fyrsta þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • byggingarreglugerð og skipulagslögum
  • mismunandi mótum
  • uppsetningu móta
  • framkvæmdum á vinnustað
  • hvernig á að færa til hæðakvóta á byggingastað
  • mun á steypugerðum sem notaðar eru
  • hvernig grundun, mælingu og byggingu steinsteyptra húsa er háttað
  • faglegri nálgun við úrvinnslu verkefna
  • grunnatriðum lengdar- og hæðarmælinga á byggingastað
  • algengustu mæliaðferðum og mælitækjum
  • mismunandi tegundum efna, véla og verkfæra
  • einangrun botnplötu og sökkulveggja
  • helstu einangrunarefnum sem notuð eru í húsgrunna
  • þjöppun fyllingarefna og einangrun veggja og plötu
  • muninum á hefðbundnum steypumótum og flekamótum
  • smíði hefðbundinna steypumóta fyrir einstaka byggingarhluta
  • öryggisráðstöfunum við smíði og niðurrif steypumóta
  • framleiðslu og niðurlögn steinsteypu
  • samsetningu og hörðnunarferli steinsteypu
  • algengum útfærslum á undirstöðum úr steini
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meðhöndla verkfæri og tæki
  • meðhönla efni sem notuð eru
  • meðhöndla mót miðað við nottkunargildi þeirra
  • smíða og rífa niður steypumót fyrir byggingar og mannvirki
  • staðsetja byggingarlínur með hornaslám og mæla lengdir
  • afsetja hæðir á byggingarstað út frá föstum hæðarpunkti
  • finna réttan halla á lögnum eða plani
  • koma fyrir gluggum, hurðum og öðrum íhlutum í steypumót
  • vinna að verkefnum sjálfstætt og í hóp
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna í samræmi við lög, reglugerðir og staðla
  • leiðbeina kranastjóra við flutning á efni og tækjum
  • undirbúa steypumót fyrir niðurlögn steinsteypu
  • sinna aðhlynningu og eftirmeðhöndlun steinsteypu
  • smíða og setja upp verkpalla og fallvarnir
  • aðlaga sig að mismunandi vinnuumhverfi
  Námsmat er útfært í námsáætlun í samræmi við skólanámskrá