Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1509649042.07

  Lokaverkefni í húsasmíði
  LOKA3HU08
  12
  lokaverkefni
  Lokaverkefni í húsasmíði
  Samþykkt af skóla
  3
  8
  Unnin eru verkefni, lík þeim sem tekin eru fyrir í sveinsprófi. Þau krefjast þess að nemendur nýti og samþætti þekkingu og færni sem þeir hafa aflað sér í skóla og á vinnustað á námstímanum. Farið er í upprifjun bóklegra og verklegra þátta úr fyrri áföngum eftir því sem þurfa þykir. Lögð er áhersla á að nemendur þjálfist í skipulagningu, verkáætlun og framkvæmd, Reynt er að líkja eftir aðstæðum í atvinnulífinu og því hafa nemendur aðgang að öllum fyrirliggjandi gögnum, efni, áhöldum og tækjum meðan á verkefnavinnu stendur.
  Nemandi þarf að hafa lokið um 60 einingum af sérnámi brautar.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • skipulagningu verkefna
  • upplýsingaöflun
  • áætlanagerð
  • byggingarreglugerð og skipulagslögum
  • öryggisreglum og öryggisbúnaði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna í samræmi við lög, reglugerðir og staðla
  • vinna eftir séruppdráttum og deilum
  • vinna sjálfstætt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • undirbúa á eigin spýtur verkefni sem honum er fengið
  • geti unnið verkáætlun og afmörkuð hönnunargögn
  • geti gert efnis- og tímaáætlun
  • geti valið heppileg áhöld og tæki fyrir einstök verkefni
  • geti aflað og nýtt upplýsingar um útfærslur, efni, áhöld og tæki
  • framkvæma verkefni sjálfstætt í samræmi við áætlanir
  • fylgi fyrirliggjandi verkáætlun og hönnunargögnum
  • vinni í samræmi við tímaáætlanir
  • geti unnið í samræmi við lög, reglugerðir og staðla
  • taki mið af gæðakröfum og viðurkenndu verklagi
  • vinni í samræmi við viðurkenndar öryggisreglur og öryggisbúnað
  • gera öðrum grein fyrir verkefninu og framkvæmd þess
  • geti rökstutt val á aðferðum, efnum, áhöldum og tækjum
  Námsmat er útfært í námsáætlun í samræmi við skólanámskrá