Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1509723113.38

  Matur og menning
  MOME2MÁ02
  1
  Matur og menning
  matargerðarlist og áhrifavaldar
  Samþykkt af skóla
  2
  2
  Í áfanganum er fjallað um sögu matargerðarlistarinnar og helstu áhrifavalda hennar. Lögð er áhersla á íslenska matarmenningu sem hluta af ímynd þjóðar. Fjallað er um mismunandi menningarheima og áhrif trúarbragða á matarhefðir og val á hráefni.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • meginstraumum í alþjóðlegri matargerð og áhrifum þeirra á íslenska matargerð fyrr og nú
  • nauðsyn þess að viðhalda íslenskri matarmenningu sem hluta af ímynd þjóðar
  • matarháttum ólíkra menningarheima og áhrifum trúarbragða á matarhefðir og val á hráefni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • gera grein fyrir einkennum íslenskrar matargerðar sem hluta af ímynd þjóðar
  • gera grein fyrir mikilvægi svæðisbundinnar matarmenningar og tengslum milli menningar og þróunar í matargerð
  • gera grein fyrir matarháttum ólíkra menningarheima og áhrifum trúarbragða á fæðuval og fæðuhegðun
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina meginstrauma í alþjóðlegri matargerð og meint áhrif þeirra á íslenska matarmenningu
  • greina matarhætti ólíkra menningarheima og áhrif trúarbragða á þá
  • tengja saman menningu og þróun í matargerð
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.