Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1513850947.27

  Lokaverkefni
  LOKA3LV05(SB)
  17
  lokaverkefni
  ferlið frá hugmynd að fullbúnu verki
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Áfanginn er tekinn á síðasta námsári. Nemandi velur sér viðfangsefni og skipuleggur í samráði við kennara sem leiðbeinir honum í gegnum áfangann. Mikil áhersla er lögð á sjálfstæð og öguð vinnubrögð. Útfærsla verkefnanna getur verið mismunandi. Afrakstur allra lokaverkefna verður kynntur á opnu málþingi í lok annar og birtur á heimasíðu skólans. Möguleiki er að taka áfangann sem ritgerðar- eða rannsóknaráfanga í faggrein sem kennd er innan skólans
  Nemandinn skal hafa lokið að minnsta kosti 140 f-einingum til stúdentspróf og VITA2VT05.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu reglur um heimildanotkun og þau kerfi sem eru notuð
  • helstu rannsóknaraðferðum
  • helstu aðferðum við framsetningu og úrvinnslu gagna í tölvu
  • helstu aðferðum við heimildaleit
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skipuleggja verkefni með ábyrgum og sjálfstæðum hætti
  • lesa fræðilegan texta og vinna úr honum samkvæmt viðurkenndum reglum um meðferð heimilda
  • tjá sig á skýran, ábyrgan, gagnrýninn og skapandi hátt um eigið verkefni
  • taka þátt í samvinnu þegar við á
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • takast á við ný verkefni og breyta hugmynd í afurð
  • vera meðvitaður um eigin styrkleika og veikleika
  • geta kynnt verkefni sín fyrir framan aðra
  • sýna frumkvæði og skapandi hugsun
  Notað verður leiðsagnarmat í vinnuferli verkefnis. Mat á lokaverkefni og kynningu