Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1517399056.15

  Íþrótta- og heilsusálfræði
  SÁLF3ÍÆ05(K1)
  20
  sálfræði
  íþróttasálfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  K1
  Í þessum áfanga eru útskýrðar grunnforsendur íþrótta- og þjálfunarsálfræði. Áfanginn mun gefa grunnþekkingu á ákveðnum tækniatriðum huglægrar þjálfunar á sviði íþrótta- og þjálfunarsálfræði og fræða nemendur um þær rannsóknir sem gerðar hafa verið í íþróttasálfræði. Lögð er áhersla á grunnskilgreiningar, líkt og: áhugahvöt (innri og ytri), örvun, stress, kvíða og ákveðin lykilatriði persónueinkenna. Hvað hvetur fólk til þátttöku í líkamlegri hreyfingu og hvað er „kulnun“ og „ofþjálfun“? Áhersla er lögð á persónulega þætti, persónueinkenni, persónulega afstöðu, og tilfinningar sem hafa áhrif á framkvæmd og sálfræðilegan þroska í líkamlegri hreyfingu og þjálfunaraðstæðum. Nemendur verða þjálfaðir í hönnun og notkun spurningalista. Algengar sálfræðilegar raskanir meðal þátttakenda í íþróttum eru ræddar, líkt og: vímuefnamisnotkun, átröskun, og hreyfifíkn. Verkefni munu efla upplifun og þekkingu á tækniþáttum, kenningum og sviðinu í heild.
  Grunnáfangi í sálfræði (SÁLF2AA05_24)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Hvað íþrótta- og þjálfunarsálfræði og nýtt hana til að tjá skoðanir sínar á ákveðnum þáttum þjálfunar eða hegðunar.
  • Fimm helstu efnisatriðum í þjálfunarsálfræði varðandi örvun stress og kvíða, hvatning, sjálfstraust, einbeiting og athygli, sjónmyndum og hugræn þjálfun og nýtt þá þekkingu í starfi eða frekara námi.
  • Tengt saman helstu efnisatriði og þekkingu í þjálfunarsálfræði, hvort sem er á ensku eða íslensku í vinnu með einstaklingum eða liðum.
  • Sögulegum lykilstaðreyndum og persónum úr sögu íþrótta- og þjálfunarsálfræði. Með hvaða hætti viðbragðsskilyrðing og virk skilyrðing hefur áhrif á hegðun.
  • Hvernig endurgjöf og samskipti geta mótað hegðun fólks.
  • Með hvaða hætti líkamsrækt getur haft áhrif á líðan fólks, t.d. á kvíða og þunglyndi.
  • Hvernig eigi að setja markmið og nýta þau á réttan hátt til að ná takmörkum.
  • Hvernig sjálfstraust tengist frammistöðu.
  • Áhrifum mikils álags á frammistöðu og líðan fólks.
  • Helstu einkennum geðrænna kvilla.
  • Þeim óheilbrigðu hegðun fólks sem getur fylgt íþróttaiðkun.
  • Helstu ástæðum fyrir íþróttaiðkun barna og unglinga.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Nota helstu aðferðir hegðunarstjórnunnar til að móta hegðun og þar með aðstoða einstakling eða lið í að breyta hegðun ef þess þarf.
  • Auka áhugahvöt iðkenda og þar með gera þá að betri liðsmönnum eða leikmönnum. Stjórna iðkendum í þjálfunaraðstæðum.
  • Gera markmiðssetningu þar sem árangur er mælanlegur.
  • Hanna æfingaáætlun sem getur haft jákvæð áhrif á líðan fólks.
  • Búa til spurningalista sem hentar vel í einkaþjálfun til að nálgast upplýsingar frá skjólstæðingum.
  • Bera kennsl á óheilbrigða hegðun og kunna leiðir til að bregðast við slíku.
  • Gera sér grein fyrir hvenær ákveðin hegðun eða geðrænir kvillar eru komnir útfyrir þekkingu og vita hvert skuli ráðleggja fólki að fara til að fá aðstoð annarra fagaðila.
  • Taka ábyrgð á því hvernig skuli stuðla að aukinni þekkingu fólk á íþróttasálfræði, bæði innan og utan greinarinnar og stuðla að framþróun hennar.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Auka líkur á að æskileg hegðun fólks verði endurtekin.
  • Hjálpa fólki að bæta árangur sinn í íþróttum eða líkamsrækt.
  • Setja upp æfingu sem getur dregið úr kvíðaeinkennum fólks.
  • Grípa inn í þegar iðkendur eru komnir í ofþjálfun eða eiga í hættu á að kulna.
  • Nota þekkingu sína til að minnka líkur á brottfalli barna og unglinga úr íþróttum.
  • Átta sig á hvaða þjálfunaraðferðum, hvers konar hegðun, æfingum, o.fl. skal beita þegar unnið er fyrir fólk.
  • Nota fræðilegar nálganir af fimm helstu efnisþáttum í þjálfunarsálfræði í raunverulegum þjálfunaraðstæðum, bæði á ensku og íslensku.
  • Styðjast við niðurstöður vísindalegra rannsókna við vinnu sína.
  • Vera gagnrýnin í hugsun og geta lesið fræði- og rannsóknargreinar sem settar eru fram í alþjóðlegu umhverfi.
  Námsmat byggist á áfangamarkmiðum. Þess skal gætt að námsmat taki til allra þátta námsins og meti þekkingu nemandans, skilning og færni auk framfara, vinnulags og hugkvæmni. Lokamat er í formi lokaprófs, lokaverkefnis eða símats. Lágmarkseinkunn er 7.