Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1517404160.26

  Hljómsveit, rytmísk
  HLSV2RA02
  None
  Samspil - hljómsveit rytmísk
  Spila rytmíska tónlist með öðrum nemendum
  for inspection
  2
  2
  TA
  Áfanginn miðar að því að nemendur þjálfist í samspili, inntónun og túlkun mismunandi tónlistarstíla. Samspilskennsla tengir saman ólíka þræði rytmísks tónlistarnáms, svo sem hljóðfæranám, söng og tónfræðigreinar. Í áfanganum æfa nemendur ýmsa þætti sem víkja að færni þeirra s.s. hljóma-og nótnalestur, samstarf, spuna, túlkun og framkomu og færni á eigið hljóðfæri. Áhersla er lögð á að nemendur þjálfi sjálfstæð vinnubrögð og tileinki sér árangursríka námstækni þar sem þeir nýta þau hjálpargögn sem aðgengileg eru með forritum, á vef eða í bókum. 
  Grunnpróf á hljóðfæri eða sambærileg færni.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeirri tækni sem þarf til að leika á hljóðfærið þau verkefni sem lögð eru fyrir í áfanganum
  • ólíkum stílum rytmískrar tónlistar
  • uppbyggingu hljómsveita og samspilshópa með ólíka hljóðfærasamsetningu
  • mikilvægi góðrar samvinnu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leika verk í mismunandi stílum rytmískum tónlistar
  • nýta tæknilega kunnáttu sína sem best í flutningi
  • lesa nótur og hljóma frá blaði sem hæfa áfanganum
  • sjálfstæðum vinnubrögðum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta leikið með hljómsveit ólíka stíla rytmískrar tónlistar miðað við sitt getustig
  • vinna með hljómræna, rytmíska og lagræna þætti þeirrar tónlistar sem unnið er með m.a. í tilliti til spuna
  • vinna sjálfstætt
  • geta bæði leitt og fylgt í samspili
  • stuðla að góðri samvinnu og taka tillit til annara
   Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.