Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1517572527.32

  ERGÓ - umhverfið og sjálfbærni
  UMHV1SU05
  8
  umhverfisfræði
  sjálfbærni og umhverfi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í áfanganum er fjallað um umhverfismál og sjálfbærni, meðal annars út frá umhverfisvernd, mannréttindum, heilbrigði og félagslegri velferð.
  Nemendur vinna ýmiss konar verkefni þar sem þeir kynna sér umhverfisvandamál og leitast við að finna lausnir á þeim. Allmörg verkefni eru flutt eða kynnt með öðrum hætti.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • - hringrásum náttúrunnar, mikilvægi þeirra og hættum sem að þeim steðja
   - hugtökunum burðargeta (e. carrying capacity) og sjálfbærni (e. sustainability) og hvernig þessi hugtök tengjast nýtingu náttúruauðlinda og fólksfjölgun
   - helstu umhverfismerkingum og þýðingu þeirra
   - tengslum milli umhverfis, hegðunar neytenda og mannréttinda
   - gróðurhúsaáhrifum, orsökum þeirra, afleiðingum, hvar ábyrgðin liggur og mögulegum lausnum
   - fjölbreyttum leiðum einstaklingsins til vistvænna lifnaðarhátta
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • - velja vistvæna kosti umfram síður vistvæna, meðal annars með því að nýta umhverfismerkingar á vörum
   - flokka, endurnýta og endurvinna til að minnka umhverfisáhrif
   - meta áhrif daglegs lífs á umhverfið, meðal annars með því að nýta sér hugtakið vistspor (e. ecological footprint)
   - útskýra og beita hugtakinu sjálfbærni
   - ræða og rökstyðja hvernig mannréttindi, hagkerfi og umhverfisvernd tengjast sjálfbærni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • - vera meðvitaður og gagnrýninn neytandi
   - átta sig á áhrifum hvers einstaklings sem neytanda á umhverfi og samfélög
   - taka þátt í nýsköpun sem leiðir til sjálfbærni
   - minnka umhverfisáhrif sín með því að velja umherfisvænar vörur, draga úr sóun og endurnýta eða endurvinna það sem hægt er á skapandi hátt
   - ræða og túlka á gagnrýninn hátt upplýsingar sem tengjast umhverfismálum
   - vera virkur og ábyrgur þátttakandi í umræðu um umverfismál
  Verkefni stór og smá, kynningar, lokaverkefni. Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Einnig verður sjálfsmat og jafningjamat. Engin skrifleg lokapróf.