Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1519052392.52

  Rekstur fiskeldis
  FISK2RF06
  10
  Fiskeldi
  Rekstur fiskeldis
  Samþykkt af skóla
  2
  6
  Í áfanganum er fjallað um rekstur og rekstrarskilyrði fiskeldis á Íslandi. Áfanginn er bæði bóklegur og verklegur.
  FISK2AF06
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • lögum og reglugerðum er snúa að fiskeldi
  • uppsetningu og inntaki rekstrarhandbóka og verklagsreglum hennar er lúta að starfssviði hans, viðfangsefnum og skyldum
  • starfsleyfi fiskeldisstöðva samkvæmt opinberum kröfum
  • ferli leyfa og opinberu eftirliti
  • leyfisveitendum og eftirlitsaðilum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota hugtök laga og reglugerða á námkvæman hátt í störfum sínum og samskiptum
  • fara að ákvæðum reglugerða um gæðastjórnun og eftirlit
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • bera virðingu fyrir verklagsreglum rekstrarhandbókar, tileinka sér þær og fara eftir þeim
  • beita gagnrýninni hugsun
  • miðla samstarfsfólki sínu þekkingu sína og leikni
  • meta eigin ábyrgð varðandi umhverfisáhrif fiskeldis og leitast stöðugt við að lágmarka þau
  • mata skyldur sínar og ábyrgð í ljósi ákvæða í starfs- og rekstrarleyfis fiskeldisstöðvar
  Námsmat er í formi leiðsagnarmat